PDR NEDİR?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi,önleyici ve koruyucu ruh sağlığı kapsamında olup,öğrencilerin duygusal,bilişsel ve akademik ihtiyaçlarına karşılık vermek ve ufak pürüzlere,gerçek problemlere dönüşmeden müdahale edebilmek adına oluşturulmuş bir hizmettir.

Amacımız her öğrencinin kendi bireyselliğini yaşaması ve kendi hayatının sorumluluğunu almasını sağlamak. Bireyselliğin keşfedilmesi sürecinde meydana gelebilecek uyum problemleri, karar verme ve çözüm üretmede yaşanan güçlükler, motivasyon eksikliği gibi konularda öğrenciyi destekleyerek kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlamak

Bu farkındalığı sağlayabilmek için gerek bireysel, gerek kariyer konularında her zaman öğrencilerimizin yanındayız.

Dora  eğitim kadrosu olarak bizler;

Her insanın eşsiz olduğuna inanıyoruz. Problem çözme, karar verme, öğrenme veya pekiştirme gibi birçok konu kişinin hayatı algılayış biçimine ve geçmiş yaşantılarına göre şekillenir. Bu bilinçten hareketle, her öğrenci kendi koşul ve potansiyeli çerçevesinde değerlendirilmeli ve bireysel ihtiyaçlara göre çözüm üretilmelidir. Öğrencileri bir kalıba sokmanın aksine, her birinin kendi gerçekliğini yaşamasını destekliyoruz.

ORYANTASYON

Ortaokuldan liseye geçen öğrenciler akademik olarak daha fazla sorumluluk almak ve aynı zamanda girdikleri yeni ortama adapte olmak durumundalar. Dora’da bu süreci en rahat şekilde atlatabilmeleri için değişen ders programı ve öğretmenlerin tanıtımını yapıyor, öğrencileri lise hayatı boyunca ne gibi durumların beklediğinden bahsediyor ve motivasyon sağlıyoruz.

Aynı zamanda lise son sınıf öğrencileri için de üniversite ve kampüs hayatına dair oryantasyon programları yapıyoruz.

ETKİNLİKLER

Sosyal zeka bize bu hayatta girmek istediğimiz kapıları açan asıl anahtardır. Sosyal anlamda kendini ifade edebilen, duyarlı, olaylara çoklu bakış açısıyla bakabilen bireyler yetiştirmek adına Dora Okulları olarak, fiziksel, sosyal veya akademik etkinliklere oldukça önem veriyoruz.

Fiziksel enerjiyi yenilemek, dengede tutabilmek adına yapılan spor aktiviteleri, duygusal zekayı destekleyecek, empati kazanımı sağlayacak sosyal kurum ziyaretleri (çocuk esirgeme merkezleri, huzur evleri vs), öğrencilerin kendi istek ve hedeflerini belirlemesinde fikir sahibi olabilecekleri üniversite gezileri, meslek bilgisi kazandırılması adına farklı mesleklerden yetkin kişilerin öğrencilere düzenlediği seminerler ve soru cevap şeklinde öğrencilerin merakının giderilmesi gibi birçok etkinlik düzenliyoruz.

İnanıyoruz ki, kendine güvenen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan bireyler yetiştirmek,  gelecek aydınlık nesillerin mihenk taşıdır.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Öğrencilerimizin kişisel sorunlarına odaklandığımız ve beraber çözüm üretmeyi hedeflediğimiz bireysel danışmanlık seanslarını randevu sistemiyle yapıyoruz. Öğrencimiz için uygun olan gün ve saatlerde görüşmek üzere seansları yapılandırıyor ve sürdürüyoruz.

GRUP DANIŞMANLIĞI

Küçük gruplar şeklinde, belirli bir konu ya da aktivite üzerinden yaptığımız, öğrencilerimizin kendi psikolojik konumunu sorgulayabileceği grup seansları.

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Öncelikle öğrencimizin karakter özelliklerine uygun ve ömür boyu yapmaktan mutluluk duyacağı meslekleri aramaya özen gösteriyor ve bu doğrultuda etkili ders çalışma yöntemlerini belirliyoruz. Haftalık veya öğrenci özelinde belirlenmiş zaman dilimlerinde bu planların takibini yapıyoruz. Öğrencimizin kariyer seçimi ile ilgili her türlü sorunu için destek veriyoruz.