Dora Sağlık Meslek Lisesi

Çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolu şüphesiz ki eğitimden geçmektedir. Yaşamın her döneminde eğitim ve öğretime gereksinim vardır. Bu nedenle okulun, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünüyorum.

Zor, fakat şerefli bir mesleğin mensubu olarak uzun ve meşakkatli bir eğitim öğretim sürecinde amacım öğrencilerimi bilgi, beceri ve olumlu davranışlar kazanmış, geçmişinden kopmadan çağın hızını yakalayabilen, geleceğe güven ve umutla bakan, sosyal yönü kuvvetli, hatalarını düzeltmek için çabalayan bireyler yetiştirmek.

Öğrencilerimize istedikleri üniversite ve bölümleri kazandırmak için, okul dışında herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan, üniversite sınavlarına; yoğun akademik ders programlarıyla, deneme sınavlarıyla, konu tarama-ünite değerlendirme sınavlarıyla ve birebir etütlerimiz ile hazırlamaktayız. İşte tüm çabamız öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması için.

Dora Okulları olarak öğrencilerimizi görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Kendini ifade edebilen, soran, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü demokratik yollardan açıkça söyleyebilen; İnsanları din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik statü yönünden ayırmayan, bütün insanları kucaklayabilen, Ülkesini ve insanlığı seven bireyler olarak yetiştireceğimize inancım tam.

Her dem öğrenmeyi, sevgiyi ve saygıyı, kendi sınırlarınız içinde kalmayı, vefayı, mizahı, değerlerimize sahip çıkmayı, değer vermeyi ve de sağduyuyu yaşamının bir parçası olarak çevresindekilere ışığını, kendisine de mutluluğunu hediye etmiş bireyler yetiştirmenin gururunu taşıyorum

Duyurular ve Etkinlikler

Okul Kadrosu

Eğitim Saatleri ve İletişim

Eğitim Saatlerimiz:

  • Pazartesi-Cuma 8:45 - 17:00
  • Cumartesi 9:00 - 13:00

Etüt Saatlerimiz:

  • Pazartesi-Cuma 17:00 - 18:00
  • Cumartesi 9:00 - 13:00

Dora Sağlık Meslek Lisesi

Altayçeşme Mah. Efe Boz Sok. No:25 Maltepe/İstanbul

merhaba@doraokullari.com

Tel: 0(216) 457 5545

Cep: 0(549) 457 5545